Sanlan Construction

เรามีบริการสร้างโรงงานขนาดเล็ก บริการสร้างสถานที่ผลิต
ตามข้อกำหนด อย. รวมถึงบริการสร้างห้องคลีนรูม โดยมีทีมวิศวกรมืออาชีพ
คอยให้คำปรึกษาในการสร้างโรงงานที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า คำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก ใช้วัสดุมีคุณภาพมาตรฐาน
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมที่กำหนดไว้

  • image
  • image
  • image
  • image


© 2021 Sanlan Construction Co.,Ltd. All Rights Reserved.